Эхлэл | Өрнөл | Төгсгөл | Таавар таалгая

Monday, April 12, 2010

Нэг юм байна аа. Сайхан амрах хэрэгтэй юм байна. Сэтгэл санаа тайван, бодох санах муу зүйл бага, тэгээд зорилго мөрөөдөл дүүрэн байхад байдал илт сайжрах юм шиг байна шүү! За за одоо унтлаа би.

No comments:

Post a Comment