Эхлэл | Өрнөл | Төгсгөл | Таавар таалгая

Sunday, September 19, 2010

Ганцаардлаас зугатаая

Ганцаараа үлдсэн навч мөчрөөсөө зүүгдээд уйлж байна.
Гадаа намар ирчихсэн.
Газар ойрхон харагдаж байна.

Ганцхан олдох амьдралын намар хаяанд ирчихсэн байна.
Гараас минь атга.
Ганцаардлаас зугатаая

No comments:

Post a Comment