Эхлэл | Өрнөл | Төгсгөл | Таавар таалгая

Wednesday, September 29, 2010

Дахиад арван жил өнгөрөхөд
Бундангийн боол бундангийн ноён болно
Ноён болтол ч зай байна
Харин бундангийн боол өнгөө өөрчилж гилийн ноён болохгүй...

No comments:

Post a Comment