Эхлэл | Өрнөл | Төгсгөл | Таавар таалгая

Thursday, January 6, 2011

***

Цас орох болгонд би чамайг боддог
Хүрвэл л хайлчих цас шиг
Ичингүйрэх чинь, инээмсэглэх чинь
Тийм эмзэг, тийм ариун
Дулаан уруул, халуун үнсэлтээ
Би чамаас нуудаг.

No comments:

Post a Comment