Эхлэл | Өрнөл | Төгсгөл | Таавар таалгая

Wednesday, November 17, 2010

Харихаар явах замд

Яагаад гэнэт цас орчихов доо харих гэж явсан юмсан
Яруу сэтгэл уйлан догдлоод л яаж ч одоо харих вэ дээ
Яагаад гэнэт цас орчихов оо бударч нэвсийн сэтгэл уяраад л
Ямар сайхан шөнө вэ харих гэж явсан юмсан...
Ишлэл: Б.Батзаяа

1 comment: